Vir Stupina

Vir Stupina se nalazi 1 km nizvodno od izvora Drežanke, Stupina je poznato kupalište gdje se svake godine održavaju tradicionalni skokovi u Stupinu kao pripremno takmičenje za skokove sa Starog mosta u Mostaru.
 
 Facebook