Izvor Drežanke "Mošćenica" sa vodopadima

Rijeka Drežanka izvire u podnožju najveće Hercegovačke planine Čvrsnice na nadmorskoj visini 485 m, izvor se zove Mošćenica.
Od samog izvora nizvodno 200 m, nalaze se tri prekrasna vodopada visine od 10 do 12 m.
 
 Facebook