Rijeka Drežanka

Drežanka je rijeka u BiH, desna pritoka Neretve.
Duga je 21 km, a površina slijeva iznosi 146 km². Slivno područje i tok Drežanke nalaze se između Čvrsnice (2228 m) na sjeveru i Čabulje (1776 m) na jugu. Dolina Drežanke se pruža u pravcu zapad-istok. Izvire iz krških vrela bogatih vodom, na nadmorskoj visini od 485 m, a ulijeva se u Neretvu u neposrednoj blizini Drežnice na nadmorskoj visini od 112 m. Prosječan pad Drežanke iznosi 17‰.
Drežanka ima dosta pritoka, od kojih su najznačajnije Laloša, Ješevac,  Meomača, Gračanica,  Ledenica, Tisno i Ždilac.

Izvor Drežanke "Mošćenica" sa vodopadima

Rijeka Drežanka izvire u podnožju najveće Hercegovačke planine Čvrsnice na nadmorskoj visini 485 m, izvor se zove Mošćenica.
Od samog izvora nizvodno 200 m, nalaze se tri prekrasna vodopada visine od 10 do 12 m.

Vir Stupina

Vir Stupina se nalazi 1 km nizvodno od izvora Drežanke, Stupina je poznato kupalište gdje se svake godine održavaju tradicionalni skokovi u Stupinu kao pripremno takmičenje za skokove sa Starog mosta u Mostaru.

Crna stupina

Vir Crna stupina

Balin vir

Balin vir se nalazi u sredini toka rijeke Drežanke u podnožju sela Sveća.
 
 Facebook