Priroda

Rijeka Drežanka

Drežanka je rijeka u BiH, desna pritoka Neretve. Duga je 21 km, a površina slijeva iznosi 146 km².
Slivno područje i tok Drežanke nalaze se između Čvrsnice (2226 m) na sjeveru i Čabulje (1776 m) na jugu. Dolina Drežanke se pruža u pravcu zapad-istok.

Čvrsnica

Čvrsnica je jedna je od najviših planina u Bosni i Hercegovini. Smještena je u sjevernom dijelu Hercegovine i ujedno je sa najvećim vrhom u Hercegovini (Pločno 2228nm). Čvrsnica se nalazi u općinama: Posušje, Jablanica i Mostar - MZ Drežnica, a također je i sastavni dio Parka prirode Blidinje.

Čabulja

Čabulja je planina u Hercegovini između rijeke Neretve i njene desne pritoke Drežanke. Najviši vrh je Velika Vlajna 1776 m.
Građena je od mezozojskih vanpenaca, a djelomično i od dolomita. Morfotektonski je produžetak planine Velež. Prema dolini Drežanke oštro je oivičena nekoliko stotina metara visokim tektonskim strinama, dok prema jugozapadu prelazi u podgorinu.

Prenj

Prenj je planinski masiv u Hercegovini sa mnogim vrhovima od kojih je najviši Zelena glava koji je visok 2155 metara.
Prenj je smješten u središnjem dijelu Dinarida. Okružuju ga jezera (prirodna i umjetna) Boračko, Jablaničko, Grabovičko, Salakovac kao i rijeke Neretva, Ljuta, Neretvica, Bijela i Drežanka.

Vodopad Veliki Movran

Vodopad Veliki Movran je najvisočiji vodopad u Bosni i Hercegovini koji se stropoštava sa litica Čvrsnice u dolinu Drežanke, i pojavljuje se u periodu konstantnih kišnih padavina tokom jeseni, zime i ranog proljeća. Visina Velikog Movrana iznosi 584 m, odnosno njegova polazna tačka se nalazi na 1383 mnv, a tačka na kojoj završava vodopad je 799 mnv.
 
 Facebook