Nekropola stari križevi na Sveći

Historijsko područje – Stari križevi u Drežnici (Sveća) kod Mostara proglašeno je  nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine Nacionalni spomenik čine četiri nadgrobna spomenika – križa, poredana u smjeru sjever-jug.

Spomenik br. 1 je visok 138 cm. Širina pri dnu iznosi 49 cm, a debljina 34 cm.
Klesan je od krečnjaka i danas koso prelomljen u visini vodoravnih krakova. Svi uglovi su mu zaobljeni. Stećak je bogato ukrašen. Gornji dio vertikalnog kraka križa je bio zaobljen, gotovo polukružan i nešto sužen pri vrhu. U dijelu križnog polja prema zapadnom vodoravnom kraku, uklesana je predstava zmije, u dužini od 24 cm. Gornja trouglasta površina bila je podijeljena po sredini uspravnom linijom na dva polja u kojima su u istoj visini urezana dva križa - "svastike”, promjera 9 cm. (Š. Bešlagić, 1956, 178) Iz Bešlagićevog opisa i fotografija iz 1956. godine, može se zaključiti da je današnje stanje spomenika u odnosu na stanje iz 1956. godine znatno promijenjeno.
Na prednjoj strani križno polje je podijeljeno na četiri dijela kosim unakrsnim linijama. Linije se produžavaju uspravno i vodoravno na sve četiri strane, ali se usljed oštećenja ne vidi njihov tok. Uspravne linije idu do podnožja križa, stvarajući polje u kojemu je plasično prikazana jedna figura čovjeka - muškarca. U desnoj ruci muškarac drži uzdignut i blago zakošen mač. Lijevu ruku je podbočio. Stopala su mu okrenuta prema vani. Visina figure iznosi 42 cm. Iznad figure, u maloj trouglastoj površini, plastično je prikazana figura konja, duga 21 cm. Ispod figure je urezan kosi križ ("Andrijin križ"). Desno i lijevo je bordura od dvostrukih povijenih linija.
Na sačuvanom dijelu istočne bočne strane vidi se uspravna bordura od jednostavne, duboko urezane linije, koja se protezala cijelom dužinom prema glavi križa. U sredini površine, ispod vodoravnih krakova, urezane su konture "kijače” (4), duge 50 cm. Na drugoj bočnoj strani je slična bordura od urezanih paralelnih linija, a između njih je urezana cik-cak linija.
Na zadnjoj, sjevernoj strani križa zbog težeg oštećenja spomenika samo se djelimično nazire bordura u vidu jednostavne linije koja se uspravno protezala uz ivice križa. 
 
Spomenik br. 2 se od preostala tri razlikuje po vodoravnim krakovima koji na gornjoj strani imaju po jednu stepenastu profilaciju. Visina spomenika iznad zemlje iznosi 130 cm, širina pri dnu je 37 cm, a debljina 34 cm. Visina vodoravnog kraka iznosi 37 cm, od toga je stepenica 10 cm. Svi bridovi su zaobljeni. Pri vrhu gornji vertikalni krak je polukružan, a sa zadnje strane nešto stesan.
Na prednjoj strani je, kao kod prethodnog spomenika, u križnom polju kvadratna površina podijeljena urezanim dijagonalama kvadrata. Desno i lijevo uglovi dijagonala su pojačani urezanim linijama.
Uz ivice cijele prednje površine spomenika teče bordura od urezane linije. Ispod križnog polja je figura muškarca sa raširenim rukama. Iznad glave, do krajeva ruku urezana je polukružna linija. Visina figure iznosi 37 cm, a širina, računajući raširene ruke, iznosi 18 cm. Pri vrhu gornjeg kraka, paralelno sa ivicom, urezana je još jedna polukružna linija.
Na bočnim stranama je bordura od urezanih linija, koje se na vrhu glave križa spajaju. Zadnja strana spomenika je oštećena, te se ne može utvrditi da li je bila ukrašena. (Š. Bešlagić, 1956, 178)
 
 
Spomenik br. 3 je visok 140 cm, širok 44 cm pri dnu i 75 cm u dijelu vodoravnih krakova i debeo 33 cm. Gornji dio vertikalnog kraka križa je sa prednje strane polukružan, a sa zadnje stesan. Ukrašen je sa svih strana.
Na prednjoj (južnoj) strani, paralelno sa ivicama, teče bordura od urezane linije. Križno polje je ukrašeno dijagonalama kvadrata («Andrijinim križom») i plastično izvedenim križom (45 x 30 cm), čiji se krakovi na krajevima proširuju i završavaju polukružno. Desno od križa je plastično prikazan polumjesec (promjera 22 cm), a lijevo su urezane dvije "svastike" (12 x 12 cm). U sredini gornjeg kraka plastično je izvedena jabuka, a iznad nje je urezana polukružna linija. Između križnog polja i donjeg kraka urezana je vodoravna linija na koju se iznad vezuju dvije manje kose crte, a ispod tri slova «V» sa manjom linijom u sredini. Motiv podsjeća na borduru od cik-cak linije. Ispod ovog motiva je plitko plastično prikazana scena od četiri muške figure koje se međusobno drže za ramena. Kod krajnjih figura nisu prikazane slobodne ruke. Stopala su okrenuta prema vani. Scena je od donjeg dijela križa odvojena vodoravnom urezanom linijom. Na sjevernoj čeonoj strani plastično je prikazan križ (65 x 55 cm), sa polukružno proširenim krakovima na krajevima. Krakovi su između spojeni kosim urezanim linijama.
Na istočnoj bočnoj strani je bordura od urezanih linija, koje se na vrhu glave križa spajaju. Gornja ivica vodoravnog kraka je istaknuta sa dvije vodoravne linije. Na vodoravnom kraku, kao i na glavi križa, plastično je izvedena po jedna jabuka. Ispod vodoravnog kraka je prikazan uspravan, blago nakošen mač sa krsnicom, drškom i polukružnom glavom. Mač je dug 47 cm, a krsnica široka 14 cm.
Na zapadnoj strani spomenik ima borduru od urezanih linija i dvije plastično izvedene jabuke, na istim mjestima kao na istočnoj strani.
 
 
Spomenik br. 4 je visok 138 cm, širok 33 cm pri dnu i 85 cm u dijelu vodoravnih krakova i debeo 30 cm. Ukrašen je na čeonim stranama. Na južnoj čeonoj strani, paralelno sa rubovima, teče bordura od jedne urezane linije. Pri vrhu, prema sredini glave križa, linija prelazi u kose crte koje se na sredini spajaju, kao krakovi jednakostraničnog trougla. U površini križnog polja prikazan je plastičan polumjesec, raspona 28 cm, i tri plastične jabuke, promjera 9 cm, nepravilno poredane jedna ispod druge. Desno i lijevo, u površinama vodoravnih krakova, jednostavno je prikazana po jedna muška figura, visine 18 cm. Konture figura su plitko urezane. Na polukružnom završetku križa, pri samom vrhu, plastično je prikazan još jedan polumjesec, otvorom okrenut prema dolje i oštećen. U donjem kraku plastično je prikazan križ, visok 30 cm i širok 24 cm, čiji se krakovi jabučasto završavaju.
Na zadnjoj strani spomenika plastično je prikazan sličan križ, visok 56 cm, a širok 60 cm.
Prema informaciji Ivana Šarića iz Gornje Drežnice, grobovi ispod križeva su otkopavani. Oko 1937. godine, don Nikola Jurić, dugogodišnji katolički svećenik iz Donje Drežnice, sa desetak ljudi iz okolnih sela izvršio je pretraživanje ovih grobova, misleći da je u nekom od njih sahranjen biskup i zakopan biskupski prsten. Prema navodima Šarića, koji je prisustvovao ovom pretraživanju, u prva tri groba pronađeni su kosturi u drvenim sanducima, a četvrti je imao i kameni poklopac. Glave su bile kod samih križeva, a noge naprijed. U posljednjem grobu je pronađen okrugli metalni predmet, vraćen u raku, a ostali grobovi su bili bez priloga. (Š. Bešlagić, 1956,183-184)
 
 Facebook