Nekropola Sritna njiva na ušću Drežanke

U neposrednoj blizini pored same Drežanke nalazila se nekropola sa 29 stećaka, 7ploča, 20 sanduka i 2 sljemenjaka, orijentacije zapad - istok.Četiri stećka, tj. 1 ploča, 2 sanduka i 1 sljemenjak bili su ukrašeni motivima frizova odcik-cak ili kosih paralelnih linija, polumjeseca i predstavom čovjeka sa štitom i mačem. Jedinstvena je upotreba križa kao dekorativnog elementa.Oko 500 m uzvodno nalazilo se 6 stećaka u obliku ploča, iste orijentacije. Trispomenika su bila ukrašena bordurama od povijenih linija sa trolistovima i od cik-caklinija. 
 
Nekropola Sritna Njiva je dislocirana lokaciju pored Osnovne škole u Donjoj Drežnici pored ušća Drežanke u Neretvu.
 
 Facebook