Nekropola Crkvine

Spomenik obuhvaća nekropolu sa 17 stećaka i ostatke temelja srednjovjekovnog objekta koji ima obrise karakteristične za crkvu (iako je malo vjerojatno da je crkva orijentirana tako da joj je ulaz na istočnoj, a apsida na zapadnoj strani) na lokalitetu Crkvina (Pod), na lijevoj obali rijeke Neretve, oko 300 m nizvodno od ušća Drežanke, Donja Drežnica (Jasenjani). Mali broj stećaka na lokalitetu Crkvina je ukrašen, jedan od njih reljefnim kružnim vijencem.
Osnova srednjovjekovnog objekta slična je osnovi crkve. Orijentiran je u pravcu istok – zapad, ali s ulazom na istoku i polukružnom apsidom na zapadu. Njegova veličina, osnova i arhitektonske osobine, upućuju na to da datira iz kasnijeg srednjeg vijeka, te da je možda podignut u XIV., a srušen u XV. stoljeću.
 
Povijesno područje – Nekropola sa stećcima lokalitet Crkvina (Pod) i ostaci temelja srednjovjekovne građevine, Donja Drežnica (Jasenjani), Grad Mostar, u julu 2009. god  proglašeno je  nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine
 
 Facebook