Harem iz Osmanskog perioda

Harem datira iz perioda dolaska Osmanlija na ove prostore.
 
 Facebook