Kultura

Natpis vojvode Mastana Bubanjića

Kulturni predio sa natpisom Mastana Bubanjića u Donjoj Drežnici, Grad Mostar  nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
Nacionalni spomenik čini kulturni predio sa natpisom u stijeni.

Nekropola Crkvine

Spomenik obuhvaća nekropolu sa 17 stećaka i ostatke temelja srednjovjekovnog objekta koji ima obrise karakteristične za crkvu.

Nekropola Sritna njiva na ušću Drežanke

U neposrednoj blizini pored same Drežanke nalazila se nekropola sa 29 stećaka, 7ploča, 20 sanduka i 2 sljemenjaka, orijentacije zapad - istok.Četiri stećka.

Nekropola stari križevi na Sveći

Historijsko područje – Stari križevi u Drežnici kod Mostara proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Nekropola Striževo

Nekropola stećaka u Striževu

Nekropola Grebine

Nekropola stećaka Grebine

Harem iz Osmanskog perioda

Harem datira iz perioda dolaska Osmanlija na ove prostore.
 
 Facebook