Trasa srednjovjekovnog puta od Mostara ka Konjicu

Nedavno su stručnjaci Zemaljskog muzeja, na poziv Turističke zajednice općine Mostar-Sjever, pregledali nekropole stećaka. Administrativna općina Mo-star-Sjever proteže se od Vrapčića na jugu prema visoravni Pločno, na istoku obuhvata istočne obronke Velikog Ruj išta, prolazi između Crne Gore i Ruj išta, zatim uključuje Porim i dijelove Prenja, te otprilike u visini Aleksina Hana skreće ka Neretvi. Sjeverna granica ide nešto iznad Aleksina Hana i Dive Grabovice. Tu je obuhvaćen dio doline Drežanke između Čvrsnice na sjeveru i Čabulje na jugu, te se lijevom obalom Neretve spušta na Vrapčiće. Pri posmatranju terena lijeve (istočne) obale Neretve i njenog zaleđa, okruženog velikim brdom Porim (1.178) i uzimajući u obzir činjenicu da se sa istočne strane Porima nalazi Zijemlje, sa nekoliko vrlo bogatih nekropola stećaka, kao i raspored stećaka uz nalaze iz ranijih epoha, odmah je bilo jasno da se radi o dvije trase starih puteva. Praistori-jski, antički i srednjovjekovni tragovi života koncentrirani su u današnjim naseljima uz trase oba puta, što znači da su ovi drumovi nastali još na praistorijskoj osnovnoj trasi.
 
 Facebook