Porijeklo stanovnika Drežnice

Sa stanovišta geografskog smještaja i ekonomsko-geografskog položaja Drežnica u sklopu sjevernog dijela opštine Mostar pripada geografskoj cjelini planinskog dijela Hercegovine. Reljef je izražen masivima kraških planina Prenja, Čvrsnice i Čabulje, koji se spuštaju u kanjonske doline rijeke Neretve, Drežanjke i Dive Grabovice. Geomorfološke i topografske karakteristike makroprostora očituju se u tri različita morfološka oblika reljefa - kanjonskih dolina rijeke Neretve, Drežanjke i Dive Grabovice; kraških oblika viših nadmorskih visina i visoko-planinskih oblika reljefa planina Prenja, Čvrsnice i Čabulje. Ovu neveliku oblast sačinjava grupa sela smještenih uz rijeku Drežanjku, koja čineći veoma usku dolinu razdvaja masive planina Čabulje na jugu i Male Čvrsnice na sjeveru. Moćna bila pomenutih planina koja se strmo spuštaju prema rijeci Drežanjki čine jedan od najdubljih kanjona u Evropi. Dolina je duga oko 20 kilometara i gotovo je neprohodna u smjeru sjever-jug. Kontakti Drežnjaka sa stanovnicima susjednih oblasti odvijaju se na njenim ishodištima kod izvora i ušća. Od izvorišnog dijela Drežnice, gdje je smješteno naselje Draga, preko Klanaca izlazi se na visoravni  Čabulje i  Čvrsnice, tradicionalna ljetna ispasišta zapadnohercegovačkih stočara. Kod ušća u Neretvu, čijom dolinom danas vode savremeni put i željeznička pruga Jablanica - Mostar, Drežnjaci su povezani sa stanovništvom u dolini Neretve. Otežane komunikacije i geografski položaj izvan glavnih putnih pravaca, u prošlosti, omogućili su očuvanje autohtone narodne tradicije, minimalno izložene uticajima spolja, da bi u novije vrijeme izgradnjom modernih saobraćajnica započeo proces etničkog i kulturnog otvaranja.
 
 Facebook